STYRELSEN

Föreningens nuvarande styrelse består av sju medlemmar samt ordförande om väjs av årsmötet.
I dag verkar Kerstin Ehnholm som ordförande och Susanna Lundell som vice ordförande.
Kerstin Westman är föreningens sekreterare och Carolina Slangus-Forss föreningens skattmästare.
Övriga styrelsemedlemmar är
Oili Metsänheimo
Inga Lindberg
Gunilla Rönnholm
Jannike Sundberg

Styrelsen sammanträder 4–5 gånger per år. Föreningens årsmöte hålls i februari.

Föreningens FO-nummer är 0217193-8 och registernummer 2.731 och hemort Helsingfors.

Terminsindelning

Höstterminen: 3.9–3.12.2018
Vårterminen: 7.1–9.5.2019
Ingen verksamhet under skolornas
Höstlov: 18.10–19.10.2018 (torsdag–fredag)
Sportlov: 18.2 – 22.2.2019

Gymnastikföreningen i Helsingfors

Vi svarar gärna på frågor om grupperna eller vår verksamhet. Notera dock att föreningen drivs med enbart frivilliga krafter. Därför önskar vi att du i första hand kontaktar oss per e-post, eller ringer kvällstid.

 

tel:
0400 407 539
e-post:
info(AT)gfh.fi